Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định trang phục, phù hiệu, biển hiệu và thẻ kiểm dịch thực vật và dự thảo Thông tư Ban hành Bảng mã số của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Ngày đăng: 01/04/2015 Lượt xem 5147

 

Bản dự thảo lần thứ 1 Thông tư quy định trang phục, phù hiệu, biển hiệu và thẻ kiểm dịch thực vật

 

Dự thảo Thông tư Ban hành Bảng mã số của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

 

Phụ lục kèm theo Thông tư Ban hành Bảng mã số của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

 

Cục Bảo vệ thực vật mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp rộng rãi cho các nội dung của 02 bản dự thảo này của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo qui định hiện hành. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 04/05/2015.

 

Cục Bảo vệ thực vật (Phòng Kiểm dịch thực vật),

149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 5331033 ; 043 8518192

Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn hoặc lesonhappd_web_cu@yahoo.com

Tin liên quan

123movies