Tờ trình và dự thảo lần 2 Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

Ngày đăng: 13/10/2017 Lượt xem 6983

 

Nội dung dự thảo

 

Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

                                                  

Tin liên quan

123movies