Học Nghị Quyết ngày 9 tháng 7 năm 2024

Ngày đăng: 10/07/2024 Lượt xem 109
Sáng ngày 09/7/2024, thực hiện Kế hoạch số 32-KH/BCSĐ ngày 02/7/2024 của Ban cán sự đảng Bộ về tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Đảng bộ Cục Bảo vệ thực vật đã có 265 cán bộ, đảng viên tham dự học tập ở 8 điểm cầu được kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Dự và chủ trì điểm cầu tại Cục Bảo vệ thực vật có đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; các đồng Bí thư, Phó Bí cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của 3 chi bộ thuốc khối văn phòng Cục. Tại 7 điểm cầu của 7 chi bộ trực thuộc, đồng chí Bí thư chi bộ dự và chủ trì, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của chi bộ.
Một số hình ảnh

Tin liên quan

123movies