Thông báo thực hiện Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày đăng: 26/07/2016 Lượt xem 8833

 

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng đã ban hành Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành.

 

Để triển khai Nghị định số 66/2016/NĐ-CPQuyết định số 2655/QĐ-BNN-PC, Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn thực hiện tại văn bản số 1327/BVTV-TTra ngày 25/7/2016.

Tin liên quan

123movies