Thông báo tình hình dịch hại tuần 03 tháng 12 năm 2022

Ngày đăng: 22/12/2022 Lượt xem 900
Thông báo sâu bệnh số 51 và diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu trên một số cây trồng (Từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2022)

Tin liên quan

123movies