Hợp tác đa phương

Ngày đăng: 10/07/2014 Lượt xem 10314

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN KÝ KẾT  HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG

STT

Quốc gia/Tổ chức, đơn vị ký

Tên văn bản

Năm ký

Hiệu lực

Nội dung

1

FAO

IPPC

 

 

Kiểm dịch thực vật

2

FAO

Công ước Rotterdam

2006

 

Thuốc Bảo vệ thực vật

 

Tin liên quan

123movies