Chương trình hợp tác giữa Việt Nam (Cục Bảo vệ thực vật) và Trung Quốc về quản lý sâu hại dư cư trên lúa và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Ngày đăng: 17/01/2011 Lượt xem 6007

Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ký ngày 02/3/2009 về “Dự án hợp tác về điều tra và quản lý sâu hại lúa di cư”. Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 12 đến ngày 17/12/2010, Cục bảo vệ thực vật đã cử một đoàn cán bộ do Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng sang Trung Quốc tham dự hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2010 và xây dựng kế hoạch năm 2011, đồng thời đến thăm và làm việc với một số cơ quan liên quan.

           1. Làm việc tại Trung tâm Dịch vụ và Khuyến nông quốc gia (NATESC), Bộ Nông nghiệp Trung Quốc:   Đoàn đã tham dự hội nghị đánh giá đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2010 và xây dựng kế hoạch năm 2011. Cụ thể:- Hai bên đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự án của mình trong năm 2010, và đều thống nhất: Trong năm 2010, mặc dù là năm đầu tiên triển khai dự án hợp tác nhưng cả phía Việt Nam và Trung Quốc đã cố gắng hoàn thành những nội dung đã ký kết như: Trao đổi thông tin về tình hình sâu hại dư cư, đã cử các đoàn công tác đến trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn trong quản lý sâu hại dư cư và bệnh lùn sọc đen trên lúa. Sự hợp tác này đã có ý nghĩa trong quản lý dịch hại năm 2010 của hai nước. Đồng thời cũng đưa ra một số khó khăn tồn tại cần khắc phục trong năm 2011 (việc trao đổi thông tin hàng tháng).- Hội nghị cũng đã nghe một số báo cáo kết quả nghiên cứu về rầy nâu, bệnh vi rút hại lúa của các giáo sư đến từ trường Đại học Nam Kinh của Trung Quốc.- Hai bên đã bàn bạc và đi đến thống nhất kế hoạch hợp tác trong năm 2011 như sau: - Phía Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp cho Cục Bảo vệ thực vật 01 bộ bẫy đèn, máy tính, tủ sấy, máy ảnh… qua đường cửa khẩu Hữu Nghị.- Hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thông tin về giám sát sâu hại dư cư.Ngoài ra, hai bên cũng sẽ trao đổi thông tin về tình hình phát sinh sâu bệnh cả nước (sâu hại di cư và bệnh virus chủ yếu LSĐ phương Nam).- Hai bên sẽ tiếp tục cử các đoàn đến khảo sát và giao lưu chuyên môn.- Tổ chức Hội nghị tổng kết dự án năm 2011 và thảo luận kế hoạch năm 2012. Hội nghị tổng kết sẽ tổ chức tại Việt Nam vào khoảng thời gian đầu tháng 12/2011.

           2. Làm việc với Viện quản lý hóa chất (ICAMA), Bộ Nông nghiệp Trung Quốc. Đoàn đã đến thăm quan các phòng kiểm nghiệm và làm việc với lãnh đạo của Viện quản lý hóa chất (ICAMA) của Trung Quốc.Hai bên đã trao đổi và thống nhất, trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật (Việt Nam) và Viện quản lý hóa chất (Trung Quốc) trong việc quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất nông nghiệp giữa hai nước. Hiện nay, khoảng 80% lượng thuốc BVTV đang sử dụng ở Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo ICAMA, Việt Nam xếp thứ ba về nhập khẩu thuốc BVTV từ Trung Quốc.

            3. Làm việc với Viện Bảo vệ thực vật Trung Quốc (IPP).Đoàn đã nghe các báo cáo kết quả nghiên cứu về phương pháp theo dõi thu thập số liệu về dịch hại dư cư của Viện trong nhưng năm qua. Đặc biệt, Viện đã giới thiệu với đoàn về các phương pháp hiện đại trong dự tính, dự báo dịch hại.Hai bên đã thảo luận và trao đổi những kinh nghiệm trong việc theo dõi và thu thập số liệu dịch hại dư cư trên cây trồng và dự báo về xu hướng phát triển một số dịch hại quan trọng trong thời gian tới.

           4. Làm việc với cơ quan Bảo vệ thực vật của thành phố Bắc Kinh.Đoàn đã trao đổi thông tin về công tác bảo vệ thực vật của cơ quan Bảo vệ thực vật của Bắc Kinh.Đoàn đã đi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp (rau, quả) công nghệ cao của Trung Quốc tại ngoại ô Bắc Kinh.   

 CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tin liên quan

123movies