Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

Ngày đăng: 20/11/2019 Lượt xem 5985
Ngày 15/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

Tin liên quan

123movies