Thông tư số 15/2023/TT-BNNPTNT Bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày đăng: 11/12/2023 Lượt xem 1476
Quyết định bãi bỏ toàn bộ 7 thông tư và bãi bỏ một phần 7 thông tư có hiệu lực từ ngày 5/2/2024. Đây được coi là nỗ lực của Bộ NN-PTNT trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện và động lực tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, trách nhiệm. Điều này đã đáp ứng được mong mỏi của hàng ngàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

7 thông tư bãi bỏ hoàn toàn bao gồm:


1. Thông tư số 48/2011/TT-BNNPTNT ngày 5/7/2011 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.
2. Thông tư số 67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.
3. Thông tư số 24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/6/2012 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.
4. Thông tư số 33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.
5. Thông tư số 05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọt.
6. Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.
7. Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.

7 thông tư bãi bỏ một phần gồm:


1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
2. Bãi bỏ các khoản 1, 2 và 5 Điều 1 Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.
3. Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 1 Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.
4. Bãi bỏ các khoản 2, 3 và 6 Điều 1 Thông tư số 45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng.
5. Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 và 15 Điều 1 Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.
6. Bãi bỏ các khoản 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 1 Thông tư số 32/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.
7. Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 Điều 1 Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

Chi tiết Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT tại đây


 

Tin liên quan

123movies