Nghị định 105/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 10/01/2023 Lượt xem 1465
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023. Nghị định này thay thế Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vui lòng truy cập nội dung chi tiết Nghị định 105/2022/NĐ-CP tại đây.

Tin liên quan

123movies