Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ thực vật từ 2005 - 2018

Ngày đăng: 26/02/2019 Lượt xem 7329

DANH MỤC CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI 
Lĩnh vực bảo vệ thực vật (2005 - 2018)
 


TT

Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới

Xuất xứ kết quả

(tên đề tài/dự án, cá nhân chủ trì)

Thời gian công nhận

1 Biên pháp kỹ thuật Ba giảm ba tăng trong trồng lúa cao sản ở Đồng Bằng sông Cửu Long

Đề tài : Biên pháp kỹ thuật Ba giảm ba tăng nhằm tăng hiệu quả trồng lúa cao sản ở Đồng Bằng sông Cửu Long

- Tác giả : Nguyễn Hữu Huân, Phạm Sỹ Tân, Phạm Văn Dư, Nguyễn Văn Ngẫu, Phạm Văn Quỳnh, Trần Văn Hai, Hồ Văn Chiến, Lê Văn Thiệt

 

            6/2005
2 Ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa ở một số tỉnh phía Bắc 

- Đề tài : Ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa ở các vùng sinh thái phía Bắc, nhằm thực hiện chương trình 3 giảm 3 tăng

- Tác giả : Nguyễn Quang Minh, Trần Thúc Sơn, Ngô Tiến Dũng, Trần Thị Xuyên, Khương Quang Việt, Đỗ Thị Hiền

 

           10/2007

3

Ứng dụng chế phẩm SOFRI trừ kiến trên cây thanh long

Đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống và xây dựng quy trình sản xuất tiên tiến GAP cho một số cây ăn quả chủ lực của các tỉnh phía Nam – Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền nam

- Tác giả : Lê Quốc Điền, Huỳnh Thanh Lộc, Nguyễn Văn Hòa

Quyết định số 13/QĐ-BVTV ngày 05 tháng 01 năm 2009

4

Biện pháp mạ mùng kết hợp né rầy trong sản xuất lúa giống các cấp

 

Đề tài : Biện pháp mạ mùng kết hợp né rầy trong sản xuất lúa giống các cấp - Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long.

- Tác giả : Phạm Văn Dư, Lương Minh Châu, Dương Văn Chín, Lê Văn Bành, Nguyễn Văn Tạo, Lê Hữu Hải, Hồ Văn Chiến, Nguyễn Thuần Khiết

Quyết định 356/QĐ-BVTV ngày 23 tháng 3 năm 2009

5

Giải pháp gieo sạ đồng loạt né rầy trên diện rộng để phòng chóng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp gieo sạ đồng loạt né rầy trên diện rộng – Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long.

- Tác giả Phạm Văn Dư, Phạm Văn Quỳnh, Lê Hữu Hải, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Dương, Trần Quang Củi, Nguyễn Văn Khang, Hồ Văn Chiến, Nguyễn Hữu Huân

Quyết định 325/QĐ-BVTV ngày 17 tháng 3 năm 2009

6

Quy trình phòng chống bệnh vi rút vàng lùn, lùn xoắn lá do rầy nâu là môi giới truyền bệnh tại các tỉnh phía Nam

Đề tài : Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa – Viện BVTV

- Tác giả : Ngô Vĩnh Viễn, Nguyễn Như Cường, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Lầm, Lê Văn Trịnh, Đinh Văn Thành, Hà Minh Trung, Nguyễn Đình Lê, Huỳnh Trí Đức, Nguyễn Quý Hùng, Võ Văn Á

Quyết định 355/QĐ-BVTV ngày 23 tháng 3 năm 2009

7

Ứng dụng quy trình sản xuất nấm xanh tại nông hộ phòng trừ rầy nâu hại lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Kết quả dự án : Nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi tỉnh Sóc Trăng

- Tác giả : PGS.TS Trần Văn Hai, GS. TS Nguyễn Thơ, KS. Hồ Quang Cua

Quyết định 2006/QĐ-BVTV ngày 31 tháng 12 năm 2009

8

Quy trình chuẩn đoán bệnh vi rút lùn sọc đen phương Nam (bệnh lùn sọc đen)

- Bộ trưởng giao nhiệm vụ

-Tác giả : Viện Bảo vệ thực vật

Quyết định 73/QĐ-BVTV ngày 14 tháng 01 năm 2010

9

Thuốc diệt mối lây nhiễm

- Kết quả của đề tài ‘ Nghiên cứu chế phẩm hóa học thay thế thuốc diệt mối lây nhiễm TM 67 ‘

- Tác giả TS Lê Văn Lâm

Quyết định 1948/QĐ-BVTV ngày 2 tháng 10 năm 2010

10

Thuốc phòng mốc cho lâm sản

- Kết quả của đề tài ‘ Nghiên cứu tạo thuốc chống mốc cho lâm sản’

- Tác giả ThS Lê Duy Phương

Quyết định 1949/QĐ-BVTV ngày 2 tháng 10 năm 2010

11

Thuốc bảo quản lâm sản từ dầu vỏ hạt điều

- Kết quả của đề tài ‘ Nghiên cứu công nghệ bảo quản , chế biến gỗ rừng’

- Tác giả TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, TS Bùi Văn Ái

Quyết định 1950/QĐ-BVTV ngày 2 tháng 10 năm 2010

12

Kỹ thuật “né rầy ôm nước” trong phòng chóng rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả: Phạm Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Thị Mỹ Sơn, Phan Văn Sơn.

Sở Nông nghiệp & PTNT TP Cần Thơ

Quyết định 2251/QĐ-BVTV ngày 9 tháng 12 năm 2010

13

Bả diệt mối BDM 10

- Kết quả của đề tài ‘ Nghiên cứu chế tạo bả diệt mối từ hoạt chất Hexaflumron’

- Tác giả : Viện Phòng trừ mối và Bảo vệ công trình

Quyết định 792/QĐ-BVTV ngày 25 tháng 5 năm 2011

14

Quy trình đánh giá tính kháng bệnh gỉ sắt đậu tương Phankopsora pachyrhizi Sydow

Kết quả đề tài cấp Bộ “ Nhiên cứu xác định vật liệu kháng bệnh và ứng dụng chất kích kháng cho cây lạc và đậu tương”

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bình, TS.Nguyễn Xuân Hồng, TS.Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Thị Thanh Tuyểt, Lưu Thị Châm, Vũ Văn Ba, Vũ Thanh Tra;

Quyết định 2269/QĐ-BVTV ngày 30 tháng 12 năm 2011

15

Quy trình xử lý hơi nước nóng trừ ruồi đục quả hại xoài xuất khẩu

Kết quả đề tài cấp Bộ « Nghiên cứu biện pháp sử lý bằng hơi nước nóng diệt ruồi đục quả hại quả xoài »

Tác giả : TS Nguyễn Hữu Đạt (chủ trì), ThS. Nhan Minh Uyên ; KS. Võ Thị Bảo Trang ; KS. Chu Hồng Châu

Quyết định 429/QĐ-BVTV ngày 27 tháng 2 năm 2013

16

Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâu đục cuống quả vải Comopomorpha sinensis Bradley trong sản xuất vải hàng hóa an toàn

 


- Kết quả của đề tài ‘ Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phòng trừ sâu đục cuống quả vải Comopomorpha sinensis Bradley (Lep. Glacilarriidae) trong sản xuất vải hàng hóa an toàn phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu ‘ tại Lục Ngạn – Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2011.

- Chủ trì đề tài PGS. TS Nguyễn Văn Tuất

Quyết định 2329/QĐ-BVTV ngày 21 tháng 11 năm 2012

17

Quy trình Quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa ở Việt nam

Kết quả NC của đề tài độc lập cấp Nhà nước « Nghiên cứu biện pháp phòng tổng hợp nhện gié (Steneotarsonemus spinki Smiley) hại lúa ở Việt Nam

Tác giả của TBKT: Nguyễn Văn Đĩnh (chủ trì), Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Viên, Hồ Thị Thu Giang, Trần Quyết Tâm, Bạch Văn Huy, Nguyễn Tuấn Lộc, Nguyễn Phước Thành, Ngô Việt Cường, Lê Minh Tuệ

Quyết định 659/QĐ-BVTV ngày 2 tháng 4 năm 2013

18 Quy trình quản lý tổng hợp bệnh rụng lá cao su cho vùng Đông Nam Bộ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Vĩnh Viễn, Đoàn Thị Thanh, Phạm Thị Dung, Nguyễn Nam Dương, Đỗ Duy Hưng, Ngô Thị Thanh Hường, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phan Văn Đon, Trần Ngọc Kinh, Nguyễn Công Tú

 

Quyết đinh 1850/QĐ-BVTV ngày 29/9/2014

19
Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối đen quả ca cao

Nguyễn Hồng Tuyên, Phạm Ngọc Dung, Lê Đình Thao,Nguyễn Thúy Hanh, Hà Viết Cường, Lê Thị Thanh Tâm, Hoàng Thị Hoài, Lê Thị Phương Thảo, Doãn Văn Chiến, Nguyễn Huy Phát, Vũ Thị Thanh Bình

Quyết đinh 238/QĐ-BVTV ngày 05/2/2015


 20
Quy trình phòng trừ tổng hợp rệp xơ bông trắng hại mía các tỉnh phía Bắc
 

Kết quả của đề tài cấp Bộ:“Nghiên cứu rệp bông xơ trắng và các biện pháp phòng trừ tổng hợp” của Viện Bảo vệ thực vât.

Các tác giả: PGS.TS Phạm Thị Vượng, ThS. Nguyễn Tiến Quân, ThS Nguyễn Thị Hoa, KS. Thế Trường Thành,  ThS Nguyễn Trần Bình, TS. Lê Thị Tuyết Nhung, TS. Nguyễn Hồng Yến, ThS. Hoàng Thị Bích Huệ, ThS.Hoàng Xuân Nghĩa
 

Quyết định số: 175/QĐ-BVTV-KH ngày 29/01/2016  


 21Quy trình quản lý tổng hợp bệnh đạo ôn trên lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long
 Kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp quản lý bền vững bệnh đạo ôn hại lúa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (2012-2015). 

Các tác giả: Nguyễn Thị Phong Lan, Võ Thị Thu Ngân, Lương Hữu Tâm, Nguyễn Đức Cương, Trần Phước Lộc, Trần Thị Nam Lý, Võ Thị Dạ Thảo, Nguyễn Thị Xuân Mai, Trần Thị Kiều, Trần Hà Anh

 Quyết định số 1578/QĐ-BVTV-KH ngày 23/8/2016
 22Quy trình xử lý hơi nước nóng diệt trừ ruồi đục quả hại vú sữa (Chrysophyllum cainito L.) phục vụ xuất khẩu.
 

Kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: «Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch xử lý hơi nước nóng trừ ruồi đục quả vú sữa (Chrysophyllum cainito L.) phục vụ xuất khẩu”

Đơn vị thực hiện: Trung tâm KDTV SNK II


 TBKT 01-46: 2016/BNNPTNT.
Quyết định số 2818  ngày 6/12/2016

23 Quy trình phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Tây Nam Bộ
 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn tại Việt Nam”, do TS. Trịnh Xuân Hoạt, Viện Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm chủ trì.


 

TBKT 01-49: 2017/BNNPTNT.

Quyết định số 299/QĐ-BVTV của Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật ngày 28/2/2017
24 Quy trình phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Đông Nam Bộ
 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn tại Việt Nam”, do TS. Trịnh Xuân Hoạt, Viện Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm chủ trì.


 

TBKT 01-50: 2017/BNNPTNT.

Quyết định số 297/QĐ-BVTV của Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật ngày 28/2/2017
 25Quy trình quản lý tính kháng thuốc của nhện đỏ hại cây ăn quả có múi
 Kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ:“Nghiên cứu tính kháng thuốc của nhện đỏ hạị cây ăn quả có múi, chè và biện pháp quản lý ở Việt Nam”, do TS.Nguyễn Thị Nhung, Viện Bảo vệ thực vật –Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm chủ trì
 TBKT 01-53: 2017/BNNPTNT 
Quyết định số 750 /QĐ-BVTV của Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật ngày 25/4/2017

26 Quy trình quản lý tính kháng thuốc của nhện đỏ hại chè
Kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Nghiêncứu tính kháng thuốc của nhện đỏ hại cây ăn quả có múi, chè và biện pháp quảnl ý ở Việt Nam”, do TS.Nguyễn Thị Nhung, Viện Bảo vệ thực vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì
 TBKT 01-54: 2017/BNNPTNT 
Quyết định số 750 /QĐ-BVTV của Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật ngày 25/4/2017

 27Công nhận “Sử dụng ong ký sinh (Anagyruslopeizi) để quản lý rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) hại sắn (Manihote sculenta Crantz)”
Giải pháp kỹ thuật của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh
TBKT 01-55: 2017/BNNPTNT
Quyết định số 1284/QĐ-BVTV của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ngày 21/6/2017

 28 Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của rầy nâu Nilaparvata lugens (Stal), rầy lưng trắng Sogatella furcifera (Horvath) hại lúa
 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 TBKT 01-88: 2018/BNNPTNT
Quyết định số 1757/QĐ-BVTV-KH

 29Quy trình nhân nuôi bọ cánh cứng hại dừa (Brontispa longissima) để làm thức ăn nhân nuôi ong ký sinh và bọ đuôi kìm
 Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam – Cục Bảo vệ thực vật.
TBKT 01-89: 2018/BVTV Quyết định số 2994/QĐ-BVTV-KH ngày 05 tháng 11 năm 2018

30 Quy trình nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh (Tetrastichusbrontispae, Asecode shispinarum) để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa (Brontis palongissima).
Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam – Cục Bảo vệ thực vật
 TBKT 01-90: 2018/BVTV
Quyết định số 2994/QĐ-BVTV-KH ngày 05 tháng 11 năm 2018


 31Quy trình nhân nuôi và phóng thích bọ đuôi kìm (Chelisoches variegatus) để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa (Brontis palongissima).
Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam – Cục Bảo vệ thực vật
TBKT 01-91: 2018/BVTV
Quyết định số 2994/QĐ-BVTV-KH ngày 05 tháng 11 năm 2018


32Quy trình quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu và các bệnh hại chính khác trên thanh long.
Viện Cây ăn quả miền Nam – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
 TBKT 01-92: 2018/BVTV
Quyết định số 3281/QĐ-BVTV-KH ngày 27 tháng 11 năm 2018

Tin liên quan

123movies