Điều kiện kiểm dịch thực vật đối với quả vải, nhãn tươi xuất khẩu vào Mỹ

Ngày đăng: 22/12/2017 Lượt xem 6038
Ngày 10/03/2015, Cục Bảo vệ thực vật ban hành công văn số 393/BVTV-KD hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp nắm bắt các quy định của Hoa Kỳ đối với quả vải, nhãn tươi xuất khẩu vào thị trường này
 
Nội dung công văn số 393/BVTV-KD

Tin liên quan

123movies