Quy định yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với nho quả tươi (Vitis vinifera L.) từ Chi Lê

Ngày đăng: 03/02/2017 Lượt xem 4916
Một số yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với nho quả tươi (Vitis vinifera L.) từ Chi Lê
 
 
 
 
 

 

Tin liên quan

123movies