Thông báo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi quy định về ghi nhãn thực phẩm của Hàn quốc

Ngày đăng: 19/06/2020 Lượt xem 4076

 Cục Bảo vệ thực vật thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu và góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi quy định về ghi nhãn thực phẩm của Hàn Quốc.

 
Công văn số 1120.BVTV-ATTPMT ngày 19/6/2020
Công văn kèm theo số 1727/TĐC-TBT của Tổng cục đo lường chất lượng - Bộ KHCN  (kèm theo nội dung bản dự thảo)

Tin liên quan

123movies