Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư qui định quản lý nhà nước đối với hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Ngày đăng: 31/10/2014 Lượt xem 4508

 

Cục Bảo vệ thực vật đăng tải bản dự thảo này và lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo qui định hiện hành. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 30/11/2014.

 

Cục Bảo vệ thực vật (Phòng Kiểm dịch thực vật),

149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 5331033 ; 043 8518192

Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn hoặc lesonhappd_web_cu@yahoo.com
 

 

Tin liên quan

123movies