Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày đăng: 18/08/2014 Lượt xem 6583

 

Mọi ý kiến đóng góp cho Dự thảo 6 Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật  của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin được gửi về địa chỉ dưới đây, trước ngày 15/10/2014

 

Cục Bảo vệ thực vật (phòng Kiểm dịch thực vật), 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 3 5331033 ; 043 8518192
Email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn hoặc ppd_web_cuhuong@yahoo.com

 

 

Tin liên quan

123movies