Danh sách phòng thí nghiệm được ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu

Ngày đăng: 05/11/2015 Lượt xem 5240

 

DANH SÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM

(PTN được ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu)

 (up-date 11/4/2016)

 

STT

Đơn vị chủ quản

Tên Phòng thử nghiệm

Quyết định

Lĩnh vực

1

Cục Bảo vệ thực vật

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc

Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3.8513590 -  Fax: 04.3.5330205

Quyết định số 1494/QĐ-BVTV ngày 31/7/2015

 

 

Danh mục phép thử, phương pháp kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu được quy định trong Phụ lục kèm theo Quyết định

2

Cục Bảo vệ thực vật

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam

Địa chỉ: 28, Mạc Đĩnh Chi, Quận I, tp.HCM

Tel: 08.3.8231805  Fax: 08.3.8244187      

Quyết định số 1493/QĐ-BVTV ngày 31/7/2015

 

 

3

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3)

Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận I, tp.HCM

Tel 08.3.8294274– Fax: 08.3.8293012

Quyết định số 1492/QĐ-BVTV ngày 31/7/2015

 

 

 

Tin liên quan

123movies