Danh sách các tổ chức được ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày đăng: 02/10/2017 Lượt xem 4429

1. Quyết định số 2268/QĐ-BVTV ngày 2/10/2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (TT KKN Phân bón Quốc Gia)

 

2. Quyết định số 2269/QĐ-BVTV ngày 2/10/2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (TT KĐ và KN hàng hóa Lào Cai)

 

3. Quyết định số 2270/QĐ-BVTV ngày 2/10/2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (Vinacontrol Hải Phòng)

 

4. Quyết định số 2271/QĐ-BVTV ngày 2/10/2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh)

 

5. Quyết định số 2272/QĐ-BVTV ngày 2/10/2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (TT Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3)

 

6. Quyết định số 2273/QĐ-BVTV ngày 2/10/2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (TT Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1)

 

7. Quyết định số 2274/QĐ-BVTV ngày 2/10/2017 về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu (Viện năng suất chất lượng Deming)

 

8. Quyết định số 2275/BVTV-KH về việc thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu (Gửi tổng cục Hải Quan)

 

Tin liên quan

123movies