Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT

Ngày đăng: 22/12/2017 Lượt xem 4983
Ngày 26/8/2014, Cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức: “Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT” để đánh giá kết quả thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, xác định những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

            Tham dự Hội nghị gồm lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, đại diện Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, các phòng chức năng thuộc Cục; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I, II, V, VII, VIII; các Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng chủ trì Hội nghị.

            Trong 03 năm qua, Cục Bảo vệ thực vật  đã có nhiều cố gắng thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT trong việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo qui định của Thông tư 13/T-BNNPTNT và đạt được các kết quả quan trọng như: Kiện toàn tổ chức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Cục, phát hiện được nhiều trường hợp vi phạm trên rau quả tươi nhập khẩu có chứa hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt quá ngưỡng dư lượng cho phép, ngăn chặn và buộc tuân thủ theo quy định đối với các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm không an toàn… Bên cạnh đó, việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu còn gặp phải một số khó khăn như: một số quy định trong thông tư chưa hoàn chỉnh, một số điểm chưa phù hợp với tình hình thực tế; nguồn nhân lực và kinh phí phục vụ công tác kiểm tra giám sát ATTP hoạt động nhập khẩu cũng như sản xuất lưu thông trong nước thực phẩm có nguồn gốc thực vật còn hạn chế;  việc xử lý vi phạm còn nhiều bất cập; công tác thông tin tuyên truyền chưa đủ mạnh để nâng cao nhận thức của người dân về ATTP  và thay đổi hành vi của người sản xuất và tiêu dùng. Vì vậy, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật chưa cao.

            Trong thời gian tới, Cục trưởng chỉ đạo các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; Tập trung tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế; Tăng cường thu thập và trao đổi thông tin để đáp ứng tốt hơn công tác đánh giá nguy cơ đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia; Hoàn thiện các phương pháp phân tích, quy định về hồ sơ kết quả phân tích đảm bảo thời gian để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp; Tăng cường tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ công chức làm nhiệm vụ và cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời.​

Một số hình ảnh các đại biểu đóng góp ý kiến:

 

 

Tin liên quan

123movies