Yêu cầu các tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam nộp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Ngày đăng: 26/12/2014 Lượt xem 5408

 

1. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam hiện chưa nộp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt nam theo đúng Thông tư 03 (Danh sách kèm theo), đề nghị nộp Giấy phép trên về Cục Bảo vệ thực vật

 

Nội dung chi tiết

Tin liên quan

123movies