Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

Ngày đăng: 05/01/2017 Lượt xem 4543

Tin liên quan

123movies