Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Ngày đăng: 16/03/2023 Lượt xem 2559
Ngày 10/3/2023, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký ban hành văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT về Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Chi tiết nội dung văn bản tại đây.
123movies