Cục Bảo vệ thực vật tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc của Đảng

Ngày đăng: 12/06/2021 Lượt xem 2186

Song song với chương trình sơ kết, buổi chiều cùng ngày, các cán bộ của Cục BVTV cùng tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khoá được Ban Bí thư triển khai về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề 2021.

Tại điểm cầu Cục Bảo vệ thực vật có 29 cán bộ chủ chốt là các lãnh đạo Cục, các Trưởng, Phó các Phòng, các Trung tâm tại Hà Nội và các vùng lân cận, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Cục. Bằng hình thức truyến, các đảng viên của Cục BVTV và nhiều nơi trên đất nước kết nối trực tiếp với Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội.


Điểm cầu Cục Bảo vệ thực vật với 29 đảng viên tham dự hội nghị

Theo Ban Chấp hành Trung ương, các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã lãnh đạọ, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Đảng và xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, Đảng viên. Việc tự giác nêu gương của cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã ngăn chặn, kiềm chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trí, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ngoài những kết quả, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn hạn chế. Theo Ban Chấp hành Trung ương, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên đôi lúc chưa liên tục, thiếu sáng tạo trong triển khai Chỉ thị. Vì vậy, để thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực, Ban Chấp hành Trung ương đề nghị các cấp uỷ, cán bộ, Đảng viên cần tập trung làm tốt 3 nội dung, là: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, Đảng viên. 

"Việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cán bộ, Đảng viên, các cấp uỷ, chính quyền địa phương phải nắm một cách sâu sắc tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và ông hy vọng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng phát triển sâu, rộng trong các khối Đảng ủy.

Tin liên quan

123movies