Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cưỡng xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày đăng: 09/05/2019 Lượt xem 1490

Tin liên quan

123movies