Quyết định số 3580/QĐ-BVTV-KH về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đợt 4 năm 2023

Ngày đăng: 28/12/2023 Lượt xem 2432
Ngày 15/12/2023, Cục Bảo vệ thực vật  ban hành 01 tiêu chuẩn cơ sở TCCS 864: 2023/BVTV về lĩnh vực dư lượng thuốc bảo vệ  thực vật trên nông sản "Nông sản có nguồn gốc thực vật – Xác định dư lượng  thuốc bảo vệ thực vật florylpicoxamid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)".

Chi tiết nội dung quyết định tại đây.

Tin liên quan

123movies