Công văn số 175/BVTV-ATTP ngày 20/01/2022 về Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện việc đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

Ngày đăng: 20/01/2022 Lượt xem 3152
Ngày 20/01/2022, Cục Bảo vệ thực vật ban hành công văn số 175/BVTV-ATTPMT ngày 20/01/2022 về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện việc đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc.

Nội dung công văn số 175/BVTV-ATTPMT ngày 20/01/2022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý đăng ký cho các doanh nghiệp thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài của Trung Quốc 

Chi tiết các biểu mẫu (bản word).


Tin liên quan

123movies