Thông báo tình hình dịch hại tuần 03 tháng 12 năm 2023

Ngày đăng: 21/12/2023 Lượt xem 564
Thông báo sâu bệnh số 51 và diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu trên một số cây trồng (Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2023)

Tin liên quan

123movies