Thông báo mẫu giấy kiểm dịch thực vật mới của Bhutan

Ngày đăng: 15/05/2023 Lượt xem 652
Kể từ ngày 01/05/2023, Cơ quan Bảo vệ thực vật quốc gia Bhutan sử dụng mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật mới, trong đó tên và logo của Bộ Nông Lâm nghiệp (Department of Agriculture and Forests) được thay thế bằng tên và logo của Bộ Y tế (Ministry of Health).
Tại vị trí trung tâm của Giấy chứng nhận KDTV mới, có bổ sung hình in chìm (watermark) quốc huy của Bhutan.

Nội dung công văn số 1208/BVTV-KD về việc thông báo mẫu giấy kiểm dịch thực vật mới của Bhutan


Vui lòng tải xuống Mẫu Giấy chứng nhận KDTV tại đây

Tin liên quan

123movies