Thông báo báo tình hình dịch hại tuần 01 tháng 05 năm 2023

Ngày đăng: 05/05/2023 Lượt xem 537
Thông báo sâu bệnh số 18 và diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu trên một số cây trồng (Từ ngày 28/04 đến ngày 04/05/2023)

Tin liên quan

123movies