Danh sách vườn trồng, nhà đóng gói và cơ sở bảo quản và xử lý quả táo tươi xuất xứ từ Nhật Bản năm 2023

Ngày đăng: 13/09/2023 Lượt xem 1334
Danh sách gồm 44 cơ sở đóng gói, 218 vùng trồng, 03 cơ sở bảo quản và 20 cơ sở xử lý quả táo tươi xuất xứ từ Nhật Bản. Chi tiết vui lòng truy cập tại đây.

Tin liên quan

123movies