Thông báo việc tăng cường theo dõi và phòng chống sinh vật gây hại lúa cuối vụ Đông Xuân 2016 ở phía Bắc

Ngày đăng: 20/12/2017 Lượt xem 2753
Hiện nay, lúa tại các tỉnh Bắc bộ phổ biến cuối đẻ - đòng, các tỉnh Bắc Trung bộ (khu 4) và trà sớm các tỉnh phía Bắc tập trung làm đòng, một số diện tích phía Nam khu 4 và Tây Bắc bọ đang trỗ bông. Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết từ đầu vụ như lạnh, ẩm, thiếu sáng làm cho sinh trưởng, phát triển của lúa bị chậm lại

Nội dung chi tiết công văn số 671/BVTV- TV ngày 22/4/2016

Tin liên quan

123movies