Thông báo về phòng chống sinh vật gây hại cây trồng cuối vụ Đông Xuân 2021

Ngày đăng: 28/04/2021 Lượt xem 3925
Nội dung thông báo số 818/BVTV-TV ngày 27 tháng 04 năm 2021 về việc phòng chống sinh vật gây hại cây trồng cuối vụ Đông Xuân tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ phòng chống sinh vật gây hại cây trồngcuối vụ Đông Xuânphòng chống sinh vật gây hại cây trồngcuối vụ Đông Xuân

Tin liên quan

123movies