Công văn số 315/BVTV-TV về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện biến đổi khí hậu

Ngày đăng: 06/03/2017 Lượt xem 3497

Ngày 03/03/2017 vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật đã cho ban hành công văn số 315/BVTV-TV về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện biến đổi khí hậu

Công văn số 315/BVTV-TV ngày 03/03/2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong điều kiện biến đổi khí hậu

Tin liên quan

123movies