Kiểm tra công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ

Ngày đăng: 22/12/2017 Lượt xem 6961
Ngày 17/5/2017, Phó cục trưởng Nguyễn Quý Dương cùng Trung tâm BVTV khu 4 đi kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa cuối vụ tại Nghệ An.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Nghệ An: Tổng diện tích gieo cấy lúa xuân là 90.800 ha; trong đó trà sớm 5.300 ha, trà chính vụ 55.300 ha, trà muộn 30.200 ha. Đến ngày 17/5/2017 toàn tỉnh đã thu hoạch được 27.200 ha (30% diện tích); diện tích nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông 1.329 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng 300 ha, diện tích giảm năng suất trên 70% cộng dồn là 89 ha, chủ yếu trên giống Thiên ưu 8. Hiện trên đồng ruộng còn 132,9 ha nhiễm rầy trong đó nhiễm nặng 12,9 ha.

Sau khi kiểm tra ở các huyện Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An, Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương yêu cầu trong thời gian tới Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Nghệ An cần tập trung kiểm tra, đôn đốc phòng trừ nơi có mật độ rầy cao trên các diện tích lúa muộn chắc xanh – đỏ đuôi không để thiệt hại đến năng suất lúa.


Phó cục trưởng Nguyễn Quý Dương kiểm tra tình hình sâu bệnh trên diện tích lúa muộn tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Tin liên quan

123movies