Công văn số 2909/BVTV-ATTP về việc thông tin thực hiện đăng ký xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc.

Ngày đăng: 10/11/2023 Lượt xem 1466
Ngày 10/11/2023, Cục Bảo vệ thực vật thông tin tới các doanh nghiệp thực hiện đăng ký xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc tại công văn số 2909/BVTV-ATTPMT.

Chi tiết công văn số 2909/BVTV-ATTPMT ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại đây.

Tin liên quan

123movies