Hy cai flash player tai day

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và danh mục vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu

(ppdvn - 14/04/2014) -Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa Thông tư số 39/2012/TT - BNNPTNT và Thông tư số 40/2012/TT - BNNPTNT, tổng kết thực tiễn công tác kiểm dịch trong thời gian qua, cũng như trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo qui định kiểm dịch thực vật của các nước, tiêu chuẩn quốc tế về kiểm dịch thực vật số 32 (ISPM 32). Cục bảo vệ thực vật đã tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị kiểm dịch thực vật, Tổng cục, các Cục và các hiệp hội chuyên ngành; và tiếp tục lấy ý kiến rỗng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan....


Giới thiệu các đơn vị thuộc Cục Bảo vệ thực vật

(Cục bvtv - 16/05/2013) -Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật được qui định tại Điều 4 quyết định số17/2008/QĐ-BNN và quyết định số 434/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/3/2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Lien he quang cao
TIN THỜI TIẾT