Website của các cơ quan, tổ chức về an toàn thực phẩm và môi trường

Ngày đăng: 12/08/2014 Lượt xem 14582

 

 Các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và Môi trường từ Trung ương đến địa phương

 

Bộ Công thương

Bộ y tế

Cục An toàn thực phẩm

Các chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Văn phòng quốc gia SPS Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Môi trường

Cơ quan quản lý môi trường của các Bộ

Các Chi cục Bảo vệ Môi trường các tỉnh, thành phố

Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam

Câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường

Trung tâm truyền thông Bảo vệ Môi trường

Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

 

 

Các tổ chức quốc tế hỗ trợ về an toàn thực phẩm và Môi trường

 

Ngân hàng phát triển châu Á

Tổ chức Nông Lương thế giới

Liên hợp quốc

Ngân hàng thế giới

Quỹ  Môi trường toàn cầu

Trung tâm thông tin Môi trường toàn cầu

Tổ chức hòa bình xanh

Tổ chức phát triển hợp tác và kinh tế

 

 

Các cơ quan, tổ chức quốc tế quản lý về an toàn thực phẩm và Môi trường

 

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc

Tổ chức phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc

Ủy ban Codex quốc tế

Tổ chức Thương mại và Mậu dịch Thế giới

Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA)

Cơ quan an toàn thực phẩm Châu Âu

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Ủy ban Chuyên gia Defra về dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm

Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ

Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Kông

 

 

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Môi trường 

 

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và sở hữu trí tuệ Oceanlaw

Câu Lạc Bộ Go Green

 

 

Các cơ quan nghiên cứu về an toàn thực phẩm trong nước

 

Viện an toàn thực phẩm

Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia

 

Tin liên quan