Thông báo Quy định mới của Liên minh châu Âu về mở rộng phạm vi kiểm tra đối với đậu bắp

Ngày đăng: 08/08/2018 Lượt xem 2862

Để kịp thời thông báo tới các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam về nội dung của quy định này, Cục Bảo vệ thực vật thông báo Quy định mới của Liên minh châu Âu về mở rộng phạm vi kiểm tra đối với đậu bắp.  

Toàn văn quy định này, xin mời truy cập đường link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0941

Trong Phụ lục này, mặt hàng đậu bắp của Việt Nam xuất sang Liên minh châu Âu bị mở rộng phạm vi kiểm tra như sau:

              Phạm vi kiểm tra cũ: đậu bắp bao gồm tươi và làm lạnh

              Phạm vi kiểm tra mới: đậu bắp bao gồm tươi, làm lạnh và đông lạnh

Danhsách này được xem xét thường xuyên,ít nhất 6 tháng/ lần. Tần suất  kiểmtra với các hàng hoá trong Danh sách có thểtăng tuỳ theo mức độ vi phạm hoặc giảm nếu có sự cải thiện về sự tuân thủ các yêu cầu của Liên minh châu Âu. Hàng hoá cũng có thể được xoá khỏi Danh sách nếu đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu về an toàn thực phẩm của Liên minh

Nội dung công văn Tin liên quan