Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

Ngày đăng: 12/08/2014 Lượt xem 3986

 

Bộ Y tế ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và  hóa học trong thực phẩm.  Xin vui lòng tham khảo phần 8: Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

 

Chi tiết

Tin liên quan