Cục Bảo vệ thực vật nhận được văn bản của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản ngày 15/12/2019 đồng ý cho phép nhập khẩu quả vải thiề tươi của Việt Nam. Để thúc đẩy việc xuất khẩu quả vải thiều tươi, Cục Bảo vệ thực vật thông báo, hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp về yêu cầu đối với quả vải thiều xuất khẩu đi Nhật bản như sau: