Tạp chí Bảo vệ thực vật số 6 năm 2013
1

 Bệnh vi rut vàng lụi lúa (VLL) tái bùng phát trong vụ Mùa 2013 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang

Re-emergence of Rice yellow stunt virus in Summer Crop 2013 in Hiep Hoa District, Bac Giang Province

Tạ Hoàng Anh, Nguyễn Doãn Phương, Đặng Thị Lan Anh, Phạm Thị Vượng, Ngô Khắc Giang, Đỗ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Tuất

24  
2

Bước đầu nghiên cứu thành phần ký chủ của nhóm rầy xanh đuôi đen (Nephotettix sp.)

Study on Host  Plants of Rice Green Leafhoppers (Nephotettix sp.)

 Đặng Thị Lan Anh, Hà Thị Kim Thoa, Phạm Văn Sơn, Ngô Văn Dũng, Lê Đức Khánh, Tạ Hoàng Anh

16  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Bệnh vi rut vàng lụi lúa (VLL) tái bùng phát trong vụ Mùa 2013 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang

       Re-emergence of Rice yellow stunt virus in Summer Crop 2013 in Hiep Hoa District, Bac Giang Province

       Tạ Hoàng Anh, Nguyễn Doãn Phương, Đặng Thị Lan Anh, Phạm Thị Vượng, Ngô Khắc Giang, Đỗ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Tuất …….....……………….............…….                                                                              9

2.     Bước đầu nghiên cứu thành phần ký chủ của nhóm rầy xanh đuôi đen (Nephotettix sp.)

       Study on Host  Plants of Rice Green Leafhoppers (Nephotettix sp.)

       Đặng Thị Lan Anh, Hà Thị Kim Thoa, Phạm Văn Sơn, Ngô Văn Dũng, Lê Đức Khánh, Tạ Hoàng Anh.................................................................................................                                               15

 

3.     Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh gây hại của loài sâu diều hâu hại cà phê Cephonodes hylas Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae) tại Tây Nguyên

       Some Factors Impact on Appearance and Damage of Coffee Hawk Moth Cephonodes hylas Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae) in Central Highland

       Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Thị Mai Lương, Trịnh Duy Nam…......                         19

4.     Thành phần Tuyến trùng Ký sinh Thực vật trên cà phê, hồ tiêu ở một số vùng trồng tập trung tại Tây Nguyên

       Plant Parasitic Nematodes Associated with Coffee and Black Pepper in the several Major Growing Areas in the Central Highlands

       Lê Ðức Khánh, Lê Quang Khải, Ðào Thị Hằng, Phùng Sinh Hoạt, Trần Thị Thúy Hằng, Trần Thanh Toàn, Ðặng Ðình Thắng;Nguyễn Ngọc Châu, Trịnh Quang Pháp; Nguyễn  Văn Vấn; Đào Thị Lan Hoa, Lê Đăng Khoa ......................................                                                                                                                        24 

5.     Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh thối đen quả  Cacao ở một số tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ

       Identification of Causal Pathogen of Cocoa  Black Pod Disease in Highland and South-East of Vietnam

       Phạm Ngọc Dung, Nguyễn Hồng Tuyên, Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Đình Thao,Hà Viết Cường, Hà Giang…………………………………....................……………………..                                           31

6.     Nghiên cứu sự tồn tại của nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei. gây bệnh vàng rụng lá trên cây cao su tại Đông Nam bộ

       Study on the survival of Corynespora cassiicola Causing Yellow Leaf Fall Disease of Rubber Tree in the South East of Vietnam

       Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Vĩnh Viễn, Đoàn Thị Thanh, Phạm Thị Dung, Nguyễn Nam Dương, Đỗ Duy Hưng, Nguyễn Xuân Hồng........................................................                                                                            36

7.     Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh Phytophthora spp. trên cây ăn quả có múi, xoài, sầu riêng và hồ tiêu

       Research Development on Biological Product for Controlling of Diseases Caused by Phytophthora spp. on Citrus, Mango, Durian and Black Pepper

       Hà Minh Thanh, Vũ Thị Phương Bình, Trần Ngọc Khánh, Lê Thu Hiền, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Thắng, Nguyễn Thu Hà……………...……..............…………………..                                                                    42

8.     Kết quả ứng dụng chế phẩm sinh học Jianon Chitosan Super và Indosol N04 trong phòng trừ tuyến trùng hại cà rốt tại Lâm Đồng

       Application of Bioproducts Jianon Chitoson Super and Indusol N04 in Management of Carrot Nematode in Lam Dong Province

       Phạm Thị Vượng, Đặng Thị Lan Anh, Ngô Văn Dũng, Phạm Văn Sơn, Hà Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Hà và Trần Thị Loan.....................................................................................................................................                                                                                                                             49

 

Thông tin chi tiết
Tên file:
Tạp chí Bảo vệ thực vật số 6 năm 2013
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tạp chí BVTV » Năm 2013
Gửi lên:
10/04/2014 16:09
Cập nhật:
18/06/2014 16:31
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
200.00 KB
Đã xem:
3034
Đã tải về:
60
Đã thảo luận:
0
Giới thiệu(Abstract)
1

 Bệnh vi rut vàng lụi lúa (VLL) tái bùng phát trong vụ Mùa 2013 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang

Re-emergence of Rice yellow stunt virus in Summer Crop 2013 in Hiep Hoa District, Bac Giang Province

Tạ Hoàng Anh, Nguyễn Doãn Phương, Đặng Thị Lan Anh, Phạm Thị Vượng, Ngô Khắc Giang, Đỗ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Tuất

24  
2

Bước đầu nghiên cứu thành phần ký chủ của nhóm rầy xanh đuôi đen (Nephotettix sp.)

Study on Host  Plants of Rice Green Leafhoppers (Nephotettix sp.)

 Đặng Thị Lan Anh, Hà Thị Kim Thoa, Phạm Văn Sơn, Ngô Văn Dũng, Lê Đức Khánh, Tạ Hoàng Anh

16  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Bệnh vi rut vàng lụi lúa (VLL) tái bùng phát trong vụ Mùa 2013 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang

       Re-emergence of Rice yellow stunt virus in Summer Crop 2013 in Hiep Hoa District, Bac Giang Province

       Tạ Hoàng Anh, Nguyễn Doãn Phương, Đặng Thị Lan Anh, Phạm Thị Vượng, Ngô Khắc Giang, Đỗ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Tuất …….....……………….............…….                                                                              9

2.     Bước đầu nghiên cứu thành phần ký chủ của nhóm rầy xanh đuôi đen (Nephotettix sp.)

       Study on Host  Plants of Rice Green Leafhoppers (Nephotettix sp.)

       Đặng Thị Lan Anh, Hà Thị Kim Thoa, Phạm Văn Sơn, Ngô Văn Dũng, Lê Đức Khánh, Tạ Hoàng Anh.................................................................................................                                               15

 

3.     Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh gây hại của loài sâu diều hâu hại cà phê Cephonodes hylas Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae) tại Tây Nguyên

       Some Factors Impact on Appearance and Damage of Coffee Hawk Moth Cephonodes hylas Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae) in Central Highland

       Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Thị Mai Lương, Trịnh Duy Nam…......                         19

4.     Thành phần Tuyến trùng Ký sinh Thực vật trên cà phê, hồ tiêu ở một số vùng trồng tập trung tại Tây Nguyên

       Plant Parasitic Nematodes Associated with Coffee and Black Pepper in the several Major Growing Areas in the Central Highlands

       Lê Ðức Khánh, Lê Quang Khải, Ðào Thị Hằng, Phùng Sinh Hoạt, Trần Thị Thúy Hằng, Trần Thanh Toàn, Ðặng Ðình Thắng;Nguyễn Ngọc Châu, Trịnh Quang Pháp; Nguyễn  Văn Vấn; Đào Thị Lan Hoa, Lê Đăng Khoa ......................................                                                                                                                        24 

5.     Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh thối đen quả  Cacao ở một số tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ

       Identification of Causal Pathogen of Cocoa  Black Pod Disease in Highland and South-East of Vietnam

       Phạm Ngọc Dung, Nguyễn Hồng Tuyên, Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Đình Thao,Hà Viết Cường, Hà Giang…………………………………....................……………………..                                           31

6.     Nghiên cứu sự tồn tại của nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei. gây bệnh vàng rụng lá trên cây cao su tại Đông Nam bộ

       Study on the survival of Corynespora cassiicola Causing Yellow Leaf Fall Disease of Rubber Tree in the South East of Vietnam

       Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Vĩnh Viễn, Đoàn Thị Thanh, Phạm Thị Dung, Nguyễn Nam Dương, Đỗ Duy Hưng, Nguyễn Xuân Hồng........................................................                                                                            36

7.     Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh Phytophthora spp. trên cây ăn quả có múi, xoài, sầu riêng và hồ tiêu

       Research Development on Biological Product for Controlling of Diseases Caused by Phytophthora spp. on Citrus, Mango, Durian and Black Pepper

       Hà Minh Thanh, Vũ Thị Phương Bình, Trần Ngọc Khánh, Lê Thu Hiền, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Thắng, Nguyễn Thu Hà……………...……..............…………………..                                                                    42

8.     Kết quả ứng dụng chế phẩm sinh học Jianon Chitosan Super và Indosol N04 trong phòng trừ tuyến trùng hại cà rốt tại Lâm Đồng

       Application of Bioproducts Jianon Chitoson Super and Indusol N04 in Management of Carrot Nematode in Lam Dong Province

       Phạm Thị Vượng, Đặng Thị Lan Anh, Ngô Văn Dũng, Phạm Văn Sơn, Hà Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Hà và Trần Thị Loan.....................................................................................................................................                                                                                                                             49

 

Tải về
Từ site Cục bảo vệ thực vật:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Video Clips

Liên kết web

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54


Hôm nayHôm nay : 1885

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 92418

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6633227

tiết kiệm điện Tuần du lịch Hà Giang Agroviet Đà lạt