Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Tải về
Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018

Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư 34/2018/BNNPTNT 16/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư 15/TT-BNNPTNT 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2018 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Tải về
Thông tư 09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành

Tải về
Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT 05/07/2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Tải về
Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về
Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Quyết định số 4551/QĐ-BNN-PC 03/11/2016

Quyết định Ban hành quy trình xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN và PTNT

Tải về
Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT 31/10/2016

Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT về việc Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tải về
Chỉ thị số 3606/CT-BNN-BVTV 09/05/2016

Tăng cường, kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu

Tải về
Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT 21/04/2016

Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Tải về
Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT 16/12/2015

Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Tải về
Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT 14/10/2015

Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

Tải về
Thông tư số 34/2015/TT- BNNPTNT 12/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Tải về
Thông tư số 30/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015 08/09/2015

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

Tải về
Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV 29/06/2015

Ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Tải về
Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 08/06/2015

Thông tư về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT 26/03/2015

Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về
Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 25/03/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về
Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT 12/02/2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT 29/01/2015

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã số HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Tải về
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014

Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tải về
Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014

Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tải về
Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014

Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Tải về
Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT 05/09/2014

Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt nam

Tải về
Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT 05/06/2014

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

Tải về
2550/TB-BNN-VP 29/05/2014

Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sản xuất và phát triển thanh long bền vững

Tải về
Văn bản hợp nhất số: 02/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 02/VBHN-BNNPTNT ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2014 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tải về
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Tải về
3879/BNN-BVTV 30/10/2013

Công văn số 3879/BNN-BVTV ngày 30/10/2013 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng

Tải về
3723/BNN-BVTV 16/10/2013

Công văn số 3723/BNN-BVTV về việc tổng kiểm tra toàn quốc việc kinh doanh thuốc BVTV

Tải về
1126/QĐ-BNN-BVTV 20/05/2013

Quyết định số 1126/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/5/2013 về việc đính chính QĐ số 242/QĐ-BNN/BVTV ngày 5/5/2012 về công bố thủ tục hành chính

Tải về
Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT 25/02/2013

Thông tư quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Tải về
242/QĐ-BNN-BVTV 05/02/2013

Quyết định số 242/QĐ-BNN-BVTV ngày 5/2/2013 về việc Công bố TTHC thay thế, TTHC mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT

Tải về
Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT 22/01/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

Tải về
05/2013/TT-BNNPTNT 21/01/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Tải về
03/2013/TT-BNNPTNT 11/01/2013

Thông tư số: 03 /2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Tải về
59 /2012/TT-BNNPTNT 09/11/2012

Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

Tải về
Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT 31/10/2012

Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tải về
Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT 22/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 04 năm 2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011

Tải về
Thông báo số 1308/TB-BNN-Vp 16/03/2012

Thông báo số 1308/TB-BNN-Vp ngày 16/3/2012 về kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị Quốc gia về phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá

Tải về
Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT 03/08/2011

Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối

Tải về
Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT 01/04/2011

Quy định về đánh giá đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tải về
13/2011/TT-BNNPTNT 16/03/2011

Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Tải về
Thông tư 68/2010/TT-BNNPTNT 03/12/2010

Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước

Tải về
58/2010/TT-BNNPTNT 05/10/2010

Quy định biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

Tải về
77/2009/TT-BNNPTNT 10/12/2009

Hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Tải về
 

Video Clips

Liên kết web

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 1862

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50737

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6817216

Tuần du lịch Hà Giang Đà lạt tiết kiệm điện Agroviet