Hy cai flash player tai day

Hội đàm song phương Việt Nam – Hà Lan

(ppdvn - 21/04/2014) -Từ ngày 14-18/4/2014, đoàn chuyên gia kiểm dịch thực vật Hà Lan do bà Tjiske Bolt, chuyên viên cao cấp về kiểm dịch thực vật, Bộ Kinh tế Hà Lan dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Hoàng Trung, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam, chủ trì họp song phương và đón tiếp.


Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

( - 21/04/2014) -Ngày 04 tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 664/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật thay cho Quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 1 năm 2008

Danh mục các hoạt chất thuốc BVTV khuyến cáo lựa chọn sử dụng trên rau khi cần thiết

(ppdvn - 21/04/2014) -Danh mục này gồm 67 hoạt chất (29 hoạt chất thuốc trừ sâu, 37 hoạt chất thuốc trừ bệnh, 01 hoạt chất dẫn dụ côn trùng). Tên thương phẩm của thuốc chứa các hoạt chất trên và đối tượng phòng trừ tương ứng có thể tra cứu trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hàng năm.

Lien he quang cao
TIN THỜI TIẾT