Hy cai flash player tai day

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014

(PPDVN - 16/07/2014) -Ngày 15/7/2014, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014” tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng đã chủ trì Hội nghị. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp & PTNT tham dự và trao tặng bằng khen của Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các cá nhân và các đơn vị của Cục hoàn thành xuất sấc nhiệm vụ năm 2013.


Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

(ppdvn - 21/04/2014) -Ngày 04 tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 664/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật thay cho Quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 1 năm 2008

Lien he quang cao
TIN THỜI TIẾT